«

»

מרץ 10

רשימת בודקי שכר מוסמכים – מתי תזדקקו לה

כשאדם מחליט להיעזר בשירותים חיצוניים של עובדי קבלן, עליו לעשות הכל כדי לשמור על הזכויות שלהם כעובדי קבלן. כדי לעשות כן, עליו להציץ בתוך רשימת בודקי שכר מוסמכים ולבחור את איש המקצוע שיוודא שאכן העסקים אצלכם מתנהלים על הצד הטוב ביותר, ושהזכויות שמגיעות לעובדי הקבלן שלכם אכן ניתנות להם. 

רשימת בודקי שכר מוסמכים – מה קובע החוק?

עדיין לא חושבים שתמצאו את עצמכם יום אחד מפשפשים בתוך רשימת בודקי שכר מוסמכים לעסק שלכם? ובכן, הנה מה שלחוק יש להוסיף בנושא:

  • בידיו של אדם שמזמין שירותי שמירה ואבטחה, הסעדה או ניקיון, אחריות מלאה לתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן שיגיעו לתת לו את השירות – הן מבחינה פלילית והן מבחינה אזרחית. במקרים בהם יתגלה כי חלק מהזכויות הופרו, מזמין השירות יישא בתוצאות.
  • אם הפרת זכויות לא תתוקן או שמזמין השירות יפעל בתום לב לביטול החוזה מול הקבלן, החוק יאפשר הטלה של עצומים כספיים עליו בגין הפרת זכויות קבלן כלפי העובדים שהגיעו אליו. עיצומים אלו יוכלו להגיע גם למאות אלפי שקלים. ואמנם, על פי התקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה ישנה אפשרות להפחית את העיצומים הנ"ל אם המעסיק נשען על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק מוסמך, שלפי המסקנות החובה שצוינה כמופרת, התקיימה. 
  • חשוב להבין שסכום העיצומים לא יופחת אלא אם כן קיים אישור של בודק שכר מוסמך, על פיו ההפרה תוקנה. בהתאם לכך, העיצום יופחת ויתוקן. 

טיפ למתלבטים 

עדיין מתלבטים האם לעבור על רשימת בודקי שכר מוסמכים ולשלוף ממנה את האדם שיקח על עצמו את המשימה לבדוק את העסק שלכם? עליכם לדעת שבסופו של דבר מדובר בצעד שייטיב לא רק עם עובדי הקבלן שלכם, אלא גם אתכם! הבודק המוסמך יספק לכם הגנה מפני הפרת תקנות שונות, וימנע מכם חשיפה לעבירות חמורות פחות וחמורות יותר, עד לרמה של סגירת העסק. כדי להימנע מסיטואציות לא נעימות מסוג זה, אתם וודאי מבינים שעדיף לכם להיוועץ עם בודק שכר מוסמך ובהקדם האפשרי.