«

»

ינו 10

פתיחת חברה בע"מ – במהירות וביעילות

חברה בע"מ (בערבון מוגבל) הינה פלטפורמה מיטבית עבור סוגי עסקים רבים, ובפרט אלה שצפויים לפעול בקנה מידה רחב ולקחת על עצמם גם סיכונים מסוימים. פתיחת חברה שכזו כרוכה באופן טבעי בציפיות רבות להצלחה עסקית ובהתרגשות רבה, ובהתאם גם ברצון לצאת לדרך תוך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי – וכדאי לדעת איך עושים זאת בדרך המהירה והיעילה ביותר.

היתרונות של פתיחת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ מקנה לבעליה 3 יתרונות: הראשון, והמשמעותי ביותר, הוא ההגנה המשפטית: גם אם חברה בע"מ נקלעת לקשיים ומסתבכת בהליכים משפטיים, האחריות של בעליה מוגבלת בהתאם להיקף המניות שלהם בה, כך שגם אם החובות של החברה גבוהים במיוחד, הם עצמם לא יאבדו את רכושם הפרטי (כל עוד הקפידו על התנהלות חוקית ובתום לב מלא).

יתרון שני הוא שיעורי המיסוי הנוחים יותר בחלק גדול מהמקרים, ויתרון שלישי של פתיחת חברה בע"מ הוא התדמית המרשימה יותר של חברה ביחס למי שהוא רק עוסק מורשה או עוסק פטור.

כיצד לפתוח חברה בע"מ ללא עיכובים מיותרים?

פתיחת חברה בע"מ הינה הליך פורמלי שמתבצע מול רשם החברות ושיש לבצעו באופן מסודר על-מנת להימנע מעיכובים מיותרים.

כשרוצים לפתוח חברה בע"מ ישנם 3 מרכיבים עיקריים שחובה לתת עליהם את הדעת: הראשון הוא שמה של החברה. קחו בחשבון שייתכן כי השם המבוקש לחברה כבר תפוס, ועל כן במסגרת הבקשה המוגשת לרשם החברות יש לציין 3 חלופות. על-מנת לייעל את התהליך ולהימנע ממצב שבו כל השמות האפשריים מבחינתכם כבר תפוסים, ניתן לבדוק אונליין האם השמות שמצאתם כמתאימים אכן פנויים.

המרכיב השני הינו תקנון: תקנון הוא הסכם משפטי מחייב בין בעלי המניות לבין עצמם ובינם לבין החברה (שהינה כאמור ישות משפטית נפרדת מהם), ובמסגרתו מפורטים הון המניות הרשום של כל אחד מהבעלים, הגבלת האחריות והמחויבויות של הבעלים.

הדגש השלישי במסגרת פתיחת חברה בע"מ הוא מינוי דירקטורים שמפקחים על התנהלות החברה. יש למנות לפחות דירקטור אחד ולהודיע על כך לרשם החברות. על-מנת שהחברה תוכל לפעול תוך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי יש לוודא כי האדם אכן מתאים לשמש כדירקטור בחברה.