«

»

פבר 12

זכיינות – מהו התהליך?

הפרוצדורה של זכיינות טומנת בחובה גיבוש של תכנית שהיא אסטרטגית, הכנת של תכנית שיווק ושל פרסום אודות הרבה נושאים, ביצוע של מסמכים משפטיים, פיתוח מרבי של המותג וכן כתיבה של ספרים בנושא של נהלים.

מה הם היתרונות של זכיינות עבור החברה שהיא מזכה?

  • עבור הזכיין, שהרי הוא הנהנה המרכזי מן הרווחים של החברה, יש לה הרבה מוטיבציה, על מנת לבצע שימור של הרווחים של החברה וכי שהיא תשגשג.
  • למזכה אפשרות של התניה בקבלה של זכיינות והצבה עבור הזכיין כל מיני דרישות סף למטרה של רכישת זכיינות, בהן ניתן למצוא את הבאים – קנייה של אביזרים נלווים מטעם רק המזכה, לימוד של דרכים עסקיות, לימוד של התמחות אשר היא נדרשת.
  • לאחר הענקה של זכיינות, ביכולתה של המזכה להטיל פיקוח על הסניף אשר נבנה, על מנת לבחון את התחזוקה ואת הניהול שלו על פי שביעות הרצון שלה, כאשר חוסר של עמידה בתנאים של הזיכיון עשוי להביא לידי הביטול שלו.

זכיינות ברחבי תבל ובמדינת ישראל

ברחבי אירופה וכן ארצות הברית מתבצעת דרך של זכיינות למן שנות השלושים של המאה הקודמת. זכיינות מאוד שכיחה בכלכלה של ארצות הברית, אשר בה כמחצית מחברות הקמעונאות פועלות בדרך זאת ומחזור המכירות שלהם הוא למעלה מטריליון דולר. זכיינות בעידן המודרני באה לידי ביטוי במנעד רב של תחומים, לרבות – הובלות, מזון מהיר, שיפוצים, אופנה, כוח אדם, בתי קפה, מוסכים, משחקים, כלי בית וכיוצא בזה.

במדינת ישראל פועל המרכז לקידום זכיינות, שהינו גוף ציבורי, אשר נועד לשם מתן של עזרה עבור זכיינים וחברה מזכה כאחד למען קידום של זכיינות. מנתוני המרכז לקידום זכיינות עולה, כי במדינת ישראל נמצאים כיום יותר מששת אלפים חברות, אשר פועלות בשיטה של זכיינות ובחלוף השנים אנו מבחינים, כי דרך זו הולכת ומתעצמת. בין החברות אשר פועלות בהיבט של זכיינות ניתן להבחין שמות בעלי שם, כמו למשל – כפר השעשועים, ארוצה, בורגר ראנץ', וקפה הלל. 

בחוק הישראלי זכיינות איננה מוסדרת כתחום בפני עצמו וכי החוק אשר מוטל עליה הינו חוקי החוזים הכלליים. במקביל לכך, נמצא את הקוד האתי עבור זכיינות שהינו מסמך וולונטרי בו חברות מזכות מובילות נאלצות לפעול בהתאם לסטנדרט גבוה, אשר מצוין בו. זכיינות אינה רק שיטה מהירה עבור תחום העסקים, אלא היא דרך מורכבת אשר הסינרגיה בה מאלצת את שני הצדדים לבדוק טוב את החסרונות ואת היתרונות שלה.